Önkéntes regisztráció

Ha szeretnél csatlakozni hozzánk, és feliratkozni az aktuális eseményekről szóló hírlevelekhez, kérjük töltsd ki az alábbi űrlapot.

Ideiglenes

Bemutatkozás

 

A Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület (HAHA Egyesület) az elmúlt húsz évben a megye és a régió több mint 1200 civil szervezetével, valamint közösségi tereivel került rendszeres kapcsolatba, közösségfejlesztő és szervezetfejlesztő munkája révén, mely munka során a helyi kisközösségek, civil szervezetek fejlesztésén és az egyéni, alulról jövő társadalmi kezdeményezések felkarolásán dolgozott. Projektünk indokoltságát igazolják eddigi tapasztalataink, miszerint a helyi lakosság, illetve a helyi kisközösségek és civil szervezetek szívesen vállalnak közösségi aktivitást, azonban szükséges a kezdeményezések koordinálása, összefogása és a kezdeményezések után követése is, mely tevékenységekre jelen program megvalósítása kínál lehetőséget. 

A 7500 fő bevonásával megvalósuló projektünk átfogó céljai: a társadalmi együttműködés erősítése, társadalmi párbeszéd elindítása, közéleti szerepvállalás erősítése, önkéntesség népszerűsítése, generációk közti együttműködés kialakítása és erősítése, új közösségek létrejöttének támogatása. Céljaink elérése érdekében szervezetünk tagjainak a program ideje alatt folyamatosan lehetőséget biztosítunk a felhívás céljaival megegyező témájú hazai és külföldi szakirodalomhoz való hozzáféréshez, illetve filmvetítéseket szervezünk számukra releváns témájú, jó gyakorlatokat bemutató dokumentumfilmekkel. Programunk keretében célcsoportunk számára a generációk közötti együttműködés biztosítása érdekében, Generációk Napja néven rendezvényeket szervezünk, létrehozzuk és működtetjük a Debreceni Interaktív Fiatalok elnevezésű, a város önkéntes nyilvántartását elősegítő honlapunkat, valamint három alkalommal megrendezzük az Önkéntesek éjszakáját. Csoportos közösségfejlesztő foglalkozásokat szervezünk a közösségi tervezés módszereivel, majd erre épülve mini-projekteket generálunk formális és nem formális közösségek számára, melyek hatást gyakorolnak a közösségi életre, s melyek nyilvánosságához teret biztosítunk a debreceni Campus Fesztiválon. A kisközösségek, önszerveződések együttműködésének mélyítése, a tudás és tapasztalat megosztása érdekében folyamatos jelleggel Civil klubot működtetünk, évente az Önkéntesek Nemzetközi Napja alkalmából konferenciát szervezünk, valamint a projekt során és a fenntartási időszakban mentorálási lehetőséget biztosítunk célcsoportunk számára. A projekt során adatszolgáltatás céljából folyamatosan együttműködünk az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-vel. 
Projektünk hosszú távú eredményeként az egyének szintjén a programban való részvétel hatására nő a résztvevők érdekérvényesítő képessége, társadalmi felelősségvállalása, továbbá népszérűsödik és elfogadottá válik körükben az önkéntesség. A közösségek szintjén hosszú távú hatásként jelenik meg a közösségi integráció, az együttműködés és az összetartás erősödése, melyek révén, társadalmi szinten elősegítjük a társadalmi kiegyenlítődést, ezáltal csökken a társadalmi konfliktusok mértéke, s a civil társadalom megerősödik. 
A projekt eredményeinek fenntartása biztosított, köszönhetően az elmúlt húsz év releváns szakmai tapasztalatainak, működő szakmai kapcsolatainknak és humán erőforrásunknak, valamint szervezetünk forrásteremtő képességének. Szervezetünk vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá a fenntartási időszakban évente megrendezzük az Önkéntesek éjszakája elnevezésű rendezvényt, működtetjük a Debreceni Interaktív Fiatalok honlapot és igény szerint, állunk célcsoportunk rendelkezésére. 
A projekt tervezése és megvalósítása során egyesületünk maradéktalanul betartja a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat. Programjaink nyilvánosak, bárki számára elérhetők, s a projekt nyilvános eseményein, kommunikációnkban, tagjaink viselkedésében egyesületünk esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, valamint egyesületünk tagjai számára esélyegyenlőségi képzést tartunk.

Debrecen önkéntes térképe
Az önkénteseket váró intézmények, programok